»Find vej i« er et tilbud til dig, der gerne vil have en lidt
spændende tur i skoven.

En slags skattejagt.

Med kortet i hånden kan du trygt tage på opdagelse og finde
de opsatte pæle, der markerer posterne. På hver pæl finder
du postens nummer og en kode.

Du kan finde posterne alene eller sammen med andre. Det
kunne være din familie, en af dine venner fra skolen, idræts-
klubben eller fra FDF eller spejder.

Du kan finde poster i skoven, når du vil. Du behøver ikke at
løbe, men må gerne gå.

Du finder folderen med kortet i en kasse ved parkeringsplad-
sen i Christiansminde, og ved parkeringspladsen i skoven
nord for rundkørslen til Thurø.

Rigtig god tur i skoven.